Shitty Bloon Dog

Großartiger Jeff Koons-Remix von Seb Whatshisname, ein Ballon-kackender Ballon-Hund aus Fiberglas. (via Spankystokes)

bloon

bloon2

bloon3