Tour of fucking Disneyland!

 Youtube Direktdisney, via Sascha

Also: Fucking Comic-Con!

Vorher auf Nerdcore:
Tour of a fucking Cruise Ship
Tour of fucking Las Vegas