Wie im echten Leben...

halflife
Half-life in real life