Ewok Karaoke


(Vimeo Direktyubnub, via Swtorstrategies, Digg)

Und alle!

Yub nub
eee chop yub nub
ah toe meet toe pee-chee keene
g'noop dock fling oh ah
Yah wah
eee chop yah wah
ah toe meet toe pee-chee keene
g'noop dock fling oh ah
Coatee chah tu yub nub
coatee chah tu yahwah
coatee chah tu glowah
allay loo ta nuv
Glowah
eee chop glowah
ya glowah pee chu nee foam
ah toot dee awe goon daa
Coatee cha tu goo (Yub nub!)
coatee cha tu doo (Yahwah!)
coatee cha tu too (Ya chaa!)
allay loo ta nuv
allay loo ta nuv
allay loo ta nuv
Glowah
eee chop glowah
ya glowah pee chu nee foam
ah toot dee awe goon daa
Allay loo ta nuv