Don't Copy That Floppy

Anti-Piraten-Propaganda aus den 80ern. Welcome to the End of the Computer Age. Muhahahaha. Ja nee, is klar.


(Youtube Direktfloppy, via)